Hiển thị một kết quả duy nhất

17,540,000 
18,100,000 
6,600,000 
6,650,000 
6,810,000 
9,320,000 
9,360,000