Hiển thị một kết quả duy nhất

3,760,000 
4,780,000 
5,330,000 
10,400,000 
13,020,000 
46,810,000 
3,530,000 
63,980,000