Hiển thị một kết quả duy nhất

2,780,000 
3,380,000 
3,400,000 
9,780,000 
2,780,000 
4,260,000 
2,280,000 
2,280,000 
2,780,000 
3,580,000 
2,280,000 
3,400,000