Hiển thị một kết quả duy nhất

3,180,000 
2,040,000 
2,740,000 
3,180,000 
4,390,000 
5,180,000 
7,140,000 
4,860,000 
8,230,000 
9,410,000